Werkwijze

In een eerste vrijblijvend gesprek met de cliënt wordt gekeken of een aanmelding voor beschermingsbewind de oplossing kan zijn. Vervolgens zal dan een aanvraag tot beschermingsbewind worden ingediend bij de rechtbank. Er wordt een speciale beheerrekening geopend waar het inkomen op gestort wordt. Deze rekening wordt gebruikt om de vaste lasten te betalen en wekelijks wordt er een vast bedrag aan leefgeld op de rekening van de cliënt gestort.

Instanties worden aangeschreven om de post rechtstreeks aan de bewindvoerder door te sturen. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt meer ruimte en rust om zich te richten op andere stappen naar zelfstandigheid. Ook hebben woonbegeleiders of andere hulpverleners meer tijd om zich te richten op de hulpvraag van cliënt.

Een nadere uitleg en antwoord op al uw vragen geven wij graag in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. U kunt ons telefonisch benaderen of met behulp van het contactformulier.

© Copyright Effectief Bewind