Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

 Werkzaamheden beschermingsbewind

 • Aanvragen van het bewind.
 • Inkomens-check (maakt u gebruik van alle financiële middelen die voor u beschikbaar zijn)
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
 • Declaratie van ziektekosten.
 • Regelen Toeslagen Belastingdienst.
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Maandelijks verstrekken van een budgetoverzicht
 • Tenminste halfjaarlijks huisbezoek
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

© Copyright Effectief Bewind