Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 Burgerlijk Wetboek) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Wanneer een meerderjarige niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan.

De aangewezen bewindvoerder moet jaarlijks aan de rechtbank verantwoording afleggen over uw financiële zaken. Hiermee wordt een wettelijke waarborg gevormd zodat uw financiële zaken in vertrouwde handen zijn.

© Copyright Effectief Bewind